Informace o územních plánech na webových stránkách obcí

Krajský úřad Olomouckého kraje provedl průzkum zveřejňování územně plánovací dokumentace na webových stránkách obcí Olomouckého kraje a vytvořil aplikaci pro zpřístupnění těchto informací.

V současné době uvádí informace o územních plánech na webových stránkách obcí přibližně 20 % obcí kraje. Zveřejňování údajů na webových stránkách obcí má různou úroveň. Pouze v několika případech je dostupná kompletní textová i grafická dokumentace, v ostatních případech se dává přednost spíše grafickým dokumentům před textovými. Některé obce uveřejňují změny územních plánů nebo informují o průběhu pořizování územního plánu.  Typickým formátem zveřejňovaných informací, jak pro textová, tak grafická data, je formát pdf.

Krajský úřad Olomouckého kraje nezodpovídá za kompletnost a správnost údajů uveřejněných na webových stránkách obcí. Aplikace má informativní charakter a bude průběžně aktualizována Krajským úřadem Olomouckého kraje prostřednictvím oddělení územního plánování a stavebního řádu.

Stav k srpnu 2012.